Om Ayurveda

Ayurveda betyder kunskap om livet och är en gammal kunskapstradition som på senare år har uppdaterats och återfått sin ursprungliga effektivitet.

Det är en kunskap som sysselsätter sig med livet men som också tar upp det största hotet mot livets sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) har granskat och gett Ayurveda sitt erkännande.


Ayurveda omfattar tre huvudområden:

- att förebygga sjukdom

- bota sjukdom och dess huvudsakliga område:

- att utveckla människan mot perfekt hälsa och självförverkligande.


I Ayurveda konstaterar man att allt påverkar en människas hälsa och välbefinnande som t ex den mat vi äter, tankar och känslor vi har, vår omgivning, färger, dofter, planeternas rörelse, tiden på dygnet och årstider. Om vi vet hur dessa omständigheter påverkar oss så kan vi också använda dem terapeutiskt för att skapa balans och hälsa. Vi påverkas också olika beroende på vem vi är.

 

Jag erbjuder Ayurvediska behandlingarna som är tagna ur en längre behandlingssekvens som kallas Pancha-Karma som betyder fem sätt att rena kroppen. Pancha-Karma behandlingen används för att rena och föryngra kropp och sinne men i Indien också för att kurera sjukdom.

 

Pancha Karma behandlingen omfattar en förberedande behandling som görs hemma och en huvudbehandling som utförs på klinik. Behandlingarna väljs utifrån personliga behov och obalanser. Det finns en hel rad med kroppsmassage, värmebehandlingar och reningsprocedurer att välja på.

 

Den Ayurvediska massagen ger lugn och ro i kropp och själ. Behandlingen sker i tystnad med uppmärksamheten koncentrerad på den kroppsdel som behandlas. Val av olja, tempo i behandlingen och typ av behandling anpassas till individens behov.